CSharp MVC Yazılım Uzmanlığı
AMAÇ
Yazılım Uzmanlığı (Mühendisliği) CSharp/C# eğitiminin amacı, kendi başına yazılım projeleri üreten, ve yazılım projelerinin bütün aşamalarını bilen, yöneten ve bu aşamalarda çalışan, sonuç odaklı iş yapan nitelikli yazılımcılar yetiştirmek ve katılımcıların uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalara sahipolmasını sağlamaktır.
TANIM
Yazılım Uzmanlığı (Mühendisliği) CSharp/C# kariyer programı MCPD (Microsoft Certified Professional Developer)eğitimlerini alanlar, Yazılım Uzmanı ve ya Mühendisi olarak kurumların windows, web ve mobil tabanlı projelerini tasarlayan, yöneten ve geliştiren kişilerdir. Son yıllarda sadece windows tabanlı çözümlerin yeterli olmaması, internet ve mobil tabanlı çözümlerin yaygınlaşması, çok daha farklı teknolojileri bilen ve uygulayan nitelikli yazılımcı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.İşte bu eğitimlerde Microsoft .NET teknolojisi sayesinde büyük ölçekli kurumsal yazılımların hızlı ve kolay geliştirilmesi sağlanmaktadır.
EĞİTİMDE KULLANILAN YAZILIMLAR
Eğitimlerimizde Visual Studio 2014 community edition ve SQL Server 2014 express edition kullanılmaktadır.
ÖN KOŞULLAR
Katılımcıların daha önce web ya da windows tabanlı proje geliştirmeleri şart olmamakla birlikte bu alandaki tecrübeler eğitimin daha verimli geçmesine sebep olacaktır. Temel düzeyde bir Windows işletim sisteminin bilinmesi yeterli olacaktır.
KİMLER KATILMALI
Yazılım ve programlama ile ilgilenen kişiler; profesyonel olarak bu alanda çalışan fakat .NET ile hiç yazılım geliştirmemiş olan yazılımcılar, yazılım ve programcılık alanında öğrenim gören öğrenciler, bilgi işlemciler, windows, mobil ve web tabanlı projeleri hızlı ve kolay geliştirmek isteyenler, .NET'te uzmanlaşarak kariyer sahibi olmayı hedefleyen kişiler Yazılım Uzmanlığı (Mühendisliği) CSharp/C# eğitimlerine katılabilir.
NELER KAZANILACAK
-
İÇERİK

 

1.Temel Charp ve Nesneye Yönelik Programlama(40 saat)

 • .NET Framework Nedir?

 • Değişkenler, Veritipleri, Operatörler  ve İfadelerle Çalışmak

 • If ve Switch Karar Deyimlerinin Kullanılması

 • For,Do,Do-While Döngü Deyimlerinin Kullanılması

 • Method Yazmak ve Değişkenlerin Kapsamı

 • Hataların Ayıklanması ve Yönetilmesi

 • Sınıf(Class) ve Nesnelerin(Object) Oluşturulması ve Yönetilmesi

 • Değer Tipli ve Referans Tipli Değişkenleri Anlamak

 • Yapılar(Struct) ve Numaralandırmalar(Enum) ile Değer Tipli Değişkenler Oluşturmak

 • Dizilerin ve Koleksiyonların Kullanılması

 • Parametreli Dizileri Anlamak

 • Katılım(Inheritance) ile Çalışmak

 • Çöp Toplama(Garbage Collection) ve Kaynak Yönetimi

 • Özellikleri(Property) Uygulamak

 • İndexleyicileri Kullanmak

 • Temsilciler(Delegation) ve Olaylar

 • Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

2.SQL Server(30 saat)

 • SQL Server Mimarisi

 • SQL Server Kurulması ve Yapılandırılması

 • Veritabanı Oluşturma Ve Veritabanları ile Çalışma

 • Veritabanının Yedeklenmesi ve Taşınması

 • Schema Kavramı

 • Temel SQL Sorgulama Dili

a.SQL'i Nedir?

b.SELECT Cümleciklerinin Yazılması

c.Çok Tablodan Sorgulama Yapma

d.Sıralama ve Filtreleme

e.Fonksiyonlarla Çalışma

f.Verilerin Gruplanması

g.Alt Sorgular ile Çalışmak

h.Görünümler (View) ve Tablo İfadeleri

i.Küme Operatörleri(UNION,EXCEPT,INTERSECT)

j.Çok Boyutlu Veri Gösterimi(PIVOT ve UNPIVOT)

k.Veriler Üzerinde Değişiklikler Yapma

a.UPDATE

b.DELETE

c.INSERT

 • Saklı Yordamlar ile Çalışmak

 • Temel Veritabanı Nesneleri İle Çalışmak

 • Veri Tipleri İle Çalışmak

 • Tabloların, Kısıtlamaların ve Kullanıcı Tanımlı Tiplerin Oluşturulması

 • Bir Tablodan Başka Bir Tabloya Kopyalamak

 • Dizinlerin Oluşturulması

a.Clustered ve Non-Clustered Index Tanımlama

b.Index Ayarları ve Index Bakımı

 • Görüntülerin(View) Oluşturulması

 • T-SQL ile Çalışmak

a.T-SQL Yapısı

b.T-SQL Programlama Bileşenleri

c.Program Akışı ve Kontrolü

d.İşlevlerin,Saklı Yordamların ve Tetikleyicilerin Oluşturulması

e.Transaction ve Izolasyon Seviyeleri

f.Lock Mekanizması ve Lock Yönetimi

h.Hata Yönetim Fonksiyonları(TRY – CATCH)

g.Hata Nesneleri

i.Hata Yakalama ve Özel Hata Mesajları Oluşturma

3.ADO.NET ve EntityFrameWork (24 saat)

ADO.NET(6 Saat)

 • ADO.NET'e Giriş

 • SQL Server’a Erişim Sağlama

 • Bağlantıların Oluşturulması

 • ADO.NET Veri Nesnelerinin Kullanılması

a.DataCommand

b.DataReader

c.DataAdaptor

d.DataSet

e.DataTable

 • Verilerin Değiştirilmesi ve Güncellenmesi

 • XML'in okunması ve Yazılması

 • Örnek Uygulama Geliştirme

ENTITYFRAMEWORK(18 Saat)

 • ORM Kavramına Giriş

 • Entity Data Model (EDM) Mimarisi

 • Entity Framework’e Hazırlık

a.Var deyimi

b.İsimsiz Veri Türleri

c.Nesneleri ve Koleksiyonları İlklendirme

d.Genişletme(Extension) Yordamları

e.Lamda İfadeleri

f.Parçalı Sınıf Yapıları

g.Genellemeler(Generics)

 • Entity Framework Yaklaşımları

a.Database First

b.Model First

c.Code First

 • Seçme(Projection) Sorguları

 • Filtre Sorguları

 • Sıralama Sorguları

 • Gruplama Sorguları

 • Bölümleme Sorguları

 • Kümeleme Sorguları

 • Birleştirme Sorguları

 • Köprü Üzerinden Sorgulama

 • İlişkili Verileri Yükleme

Lazy Loading

Eager Loading

Explicit Loading

 • Üretilen Sorguların Gözlemlenmesi

 • Temel Veri(CRUD) İşlemleri

INSERT

UPDATE

DELETE

 • Veritabanı Saklı Yordam ve Fonksiyonlarıyla Çalışma

 • Örnek Uygulama Geliştirme

4.Windows Programlama(24 saat)

 • Windows Form Özellikleri

 • Formlar Arası Bilgi Paylaşımı

 • Form  Bileşenleri ile Çalışma

 • Kullanıcı Mesaj Etkileşimi

 • Yazdırma Bileşenleri İle Çalışma

 • Dosyaya Yazma ve Okuma İşlemleri

 • Dosya Dialog Bilşenleri ile Çalışma

 • Renk Diyalog Bileşenleri İle Çalışma

 • Örnek Uygulama Geliştirme

    a.Hayalet Form Geliştirme

    b.Boyama Uygulaması

    c.Windows Gezgini

    d.NotePad Uygulaması

    e.Web Gezgini

    f.Zamanlanmış İş Uygulaması

    g.Yedek Alma Uygulaması

    h.Resim Kaydırma Uygulaması

i.Mesaj Kutusu Geliştirme vb...

6.HTML5,CSS (18 saat)

HTML(6 Saat)

 • HTML Nedir?
 • HTML Dokümanı Yapısı
 • Bağlantılı Metinler
 • Resim Elemanı
 • Metin Biçimlendirme
 • Paragraflar
 • Çapalar Oluşturma
 • Çerçeveler İle Çalışma
 • Tablolar Oluşturma
 • Form Elemanları

CSS(12 Saat)

 • CSS Nedir?
 • CSS Seçiçileri
 • Margin ve Padding    Belirleme
 • Elemanların Konumlandırılması
 • Arkaplan Özellikleri
 • Kenarlık Özellikleri
 • Metin Biçimlendirme
 • Elemanların Görünürlüğü
 • Elemanların Kaydırılması
 • Liste Özellikleri
 • Tablo Biçimlendirme
 • Saydamlık
 • Yatay ve Dikey Menü Oluşturma
 • Popup Formlar Tasarlama
 • Örnek Web Sitesi Oluşturma

7.Javascript ve JQuery(24 Saat)

JavaScript(6 Saat)

 • Javascript Nedir?    

 • Javascript'te Giris    

 • Javascript Yazim Kurallari    

 • Degiskenler    

 • Diziler    

 • Javascript'te Islemler    

 • Akiş Denetimi    

 • Döngü Denetimi    

 • Fonksiyonlar    

 • Metodlar    

 • Nesneler    

 • Olaylar    

 • Browser Nesneleri    

 • Belge Nesneleri    

 • Form Nesneleri    

 • Javascript Nesneleri    

 • DHTML

JQUERY(18 saat)

 • jQuery Nedir?

 • Kendi JQuery Kütüphanemizi Yazalım!

 • CSS Seçiciler ile Çalışmak

 • Filtreler ile Çalışmak

 • Fonksiyon Kullanarak Seçim İşlemleri Gerçekleştirme

 • JQuery Çekirdek Fonksiyonları

 • Diğer Yardımcı Fonksiyonlar

 • Kod Zincirleme Nedir?

 • HTML Elemanlarını Yönetmek

 • Form Elementleri ile Çalışmak

 • Olaylar (Events)

 • Efekt(Animasyon) İşlemleri

 • JQuery ile AJAX  İşlemleri

 • jQuery Eklentisi Oluşturma

8.Bootstrap ile Responsive Uygulama Geliştirme(6)

 • Bootstrap Nedir?

 • Grid Sistemi Anlamak

 • Form Elemanlarını Responsive Yapma

 • Butonlar ile Çalışma

 • Tabloları Responsive Yapma

 • Resimler ile Çalışma

 • Bootstrap Bileşenleri

 • Bootstrap Eklentileri(Plugin)

9.Temel Photoshop Eğitimi(12 saat)

 • Arayüz Bileşenleri

 • Menüler ve İşlevleri

 • Yeni Doküman Oluşturma ve Çözünürlük Belirleme

 • Paletlerin Kullanımı

 • Renkleri seçmek,  Renk değiştirme

 • Seçim ve Çizim Araçlarını Kullanmak

 • Taşıma ve Boyutlandırma Araçları

 • Kırpma ve Boyutlandırma Araçları    

 • Boyama Araçları

 • Şekil Çizim Araçları    

 • Silgi Araçları    

 • Şekil Dönüştürme(Transform)İşlemleri

 • Katmanlar ile Çalışmak

 • Katman Stilleri ve Kullanımı

 • Maskeleme İşlemleri ve Renk Kanalları

 • Düzenleme Katmanları (Adjustment Layers)

 • Temel Fotoğraf İşlemleri

 • Rötuşlama ve Onarma

 • Gürültü Azaltma ve Keskinleştirme

 • Yazı ve Tipografik Çalışmalar

 • Örnek Web Sitesi Tasarlamak

10.MVC5 ile Uygulama Geliştirme(40 saat)

 • Web Uygulaması Çalışma Yapısı ve Kavramlar

a.Application

b.Session

c.Request

d.Response

 • ASP.NET Webform Tabanlı Uygulama Özellikleri

 • MVC Mimarisi Nedir?

 • Razor sözdizimi ile arayüz oluşturma

 • Model ile veri erişimi ve işlemesi

 • Model kullanılarak veri doğrulama işlemlerini gerçekleştirme

 • View ile Web sayfalarını  oluşturma

a.View

b.Layout

c.Partial View

 • Controller ve Action ile çalışma

 • Controller ile View arasında veri aktarımı

a.Model Binding

b.ViewBag

c.ViewData

d.TempData

 • Area Yapısı

 • SEO için Routing yapılandırması

 • Helper Sınıfı ile Kolay sayfa oluşturma

 • MVC JavaScript, JQuery  ile çalışmak

 • MVC ile Ajax İşlemleri Gerçekleştirmek

 • CSS ve Bootstrap ile çalışma

 • Durum Yönetimi(Session,Cookie,Application, Caching)

 • Kimlik Denetimi ve Yetkilendirme

 • Web API Geliştirme

 • MVC 5 Uygulamalarını yayınlama

 • Web Servisi Oluşturma ve Kullanma

 • Örnek Uygulamalar

 • Web Uygulamalarını Test Etme ve Hata Ayıklama

 • SQL Server ve Entityframework ile Örnek MVC Projesi Geliştirme

 

SERTİFİKASYON ve SINAVLAR
MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4.0 Web Applications .NET Framework 4.0 Windows Applications .NET Framework 4.0 ADO.NET Applications SQL Server 2012 Implementation and Maintenance MCPD - Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer Windows Developer
İŞ OLANAKLARI
Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Mühendisi Uygulama Geliştirici Yazılım Uzmanı Analist Programcı Yazılım Kalite Uzmanı Veri Tabanı Uzmanı Veri Tabanı Tasarımcısı Veri Tabanı Destek Uzmanı Veritabanı Uzmanı Teknik Danışman Bilgi İşlem Yöneticisi MCPD Eğitmeni/MCPD Trainer
SÜRE
220 Saat
EĞİTİM TAKVİMİ
Bu eğitim ile ilgili istekleriniz için lütfen iletişime geçiniz
Bu eğitim ile ilgili istekleriniz için lütfen iletişime geçiniz
Ön Kayıt Formu
Kaydet
Vazgeç
Kayıt işleminiz gerçekleşmiştir. Sizinle En Kısa Sürede iletişme geçilecektir.