Eğitimler Nasıl Veriliyor?

 Eğitimler Nasıl Veriliyor?

  • Slayttan Konu Anlatımı:Dersler öncelikle slayt gösteri üzerinde anlatılacaktır. Size verilen Ders Notlarında bu slaytlar ve onlara ilişkin özet notları takip edilebileceksiniz.
  • Örnek Uygulama Yapma:Slaytlarla anlatılan Konular yüzlerce örnek uygulamalarla desteklenmektedir.
  • Uygulama Yaptırma: Bir şeyi öğrenmenin temel yolu o şeyi kendinizin tek başınıza uygulamanız ve neyi yapıp yapamayacağınızı görmenizdir.
  • Ödev Soruları: Konuların sonunda evde işlenilen konuları pekiştirmek ve eksiklikleri görmek amacıyla ödevler verilmektedir.
  • Konu Tarama Sınavı: Ders esnasında anlatılan şeylerin ne kadar anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen sorulardan oluşmaktadır
  • Ders Tekrarları: Her ders bitiminden işlenilen bütün konular tekrar edilmektedir. Anlaşılmayan konular bu şekilde öğrenilebilmektedir.
  • Deneme Sınavı: Her ders tekrarından sonra o derse ait sınav yapılmaktadır. Sınavlar Test ve Uygulamalı olabilmektedir.
  • Soru Çözme: Sertifikasyon Sınavlarına yönelik olarak daha önce çıkmış sorular çözümlenmektedir.
  • Örnek Proje:Yüzlerce örnek uygulama yanında bir de konular örnek projeler üzerinde anlatılmaktadır,Yazılım Mühendisliği’nde(2 adet web sitesi(Blog ve Emagaza) 1 adet Windows projesi (Orta ölçekli Bir Ticari sistem) üzerinde konular pekiştirilmektedir. Sistem Mühendisliği’nde bütün dersleri ihtiva eden örnek bir senaryo üzerinde bitirme projesi üzerinde konular pekiştirilecektir.
  • Bitirme Projesi:Kurs’tan ne kadar faydalanırsak faydalanalım, kendi başımıza bir proje bitirmeden bu işi öğrendiğimizi, ne kendimize ne de başkalarına anlatabiliriz. Bu nedenle ister kursa devam ederken, ister kurs bittikten sonra bir proje bitirilmesi önerilmektedir. Bu proje süresince Eğitmenden gerekli destek alınabilmektedir.

Kısacası, Amacımız, sektörün ihtiyaç duyduğu; teorik ve pratik bilgiye sahip NİTELİKLİ ELEMANLAR yetiştirmektir.

Mustafa Çelikcan tarafından verilen eğitimler,Sistem Mühendisliği(MCSE,MCTS,MCITP), C# Yazılım Mühendisliği(MCTS,MCPD), Oracle(OCA) ve SQL server Veritabanı Yöneticiliği(MCDBA),Cisco (CCNA) eğitimleridir.